Avaries de Transport
 Inspecció de mercaderies
 Estibes i embalatges
 Transports especials
 Vaixells
 Inspecció de riscos

 Inspecció de maquinaries
 Contenidors

 Mercaderies ADR

 Contaminacions

 Sinistres medi-ambientals
 Assessoraments

 Construcció

 Formació de personal

 Inventaris de magatzems

DSC00068

 

6

Avaries de Transport

 

Bolcada de vehicles.

Mullena de mercaderies durant el transport.

Danys a mercaderies refrigerades.

Control d'operacions de salvament.

Danys durant el transport en general.

Robatoris durant el transport.

Pèrdues durant el transport.

Manques de contingut a l'arribada.

 

Inspecció de mercaderies.

Estat de mercaderies.

Inspecció de quantitat.

Inspecció d'embalatge.

Inspecció de qualitat (anàlisi).

Inspecció de pes.

Inspecció condicions contractuals.

Estat de mercaderies periples prèvies a la càrrega.

Estat de mercaderies periples a la descàrrega

DSC02155

 

15.  Final packaging of the unit.

         Estibes i embalatges

Control de càrrega a bucs.

Control de càrrega a contenidors.

Control de càrrega a vehicles.

Control d'estibes en general.

Control d'embalatges.

Revisió d'embalatges.

Control i revisió de marques.

Supervisió d'embalatges.

 

Control de trincatjes

 

Transports especials

 

 

Control de temperatures.

Recepció de refrigerats.

Estat i danys en mercaderies periples.

Estiba, trincatge i estat de maquinàries.

Control de líquids en cisternes.

Mercaderies a granel.

Control de càrregues pesades.

Control de mercaderies ADR

353w11 Final survey report_Página_13_Imagen_0001

 

DSCF0141

Vaixells-Embarcacions

Control de reparacions de bucs.

Control de reparacions embarcacions

Inspeccions de reparacions.

Inspeccions per compra-venda.

Obertura d'escotilles.

Avaries de bucs.

Controles i plans d'estiba.

Càrrega per calats.

Estat de neteja de bodegues.

Controls de càrrega/descàrrega de líquids.

Controls de càrrega/descàrrega de granels.

 

 

Assessoraments

 

Estiba i trincatge

Embalatges

Transports especials

Productes peribles

Transports a temperatura controlada.

Estudi de cobertures a las pòlisses

Estudi de sinistres refusats

Estudi de reclamacions rebudes

carrega container

 

DSC01613

Maquinàries

Determinació de l'estat de maquinàries.

Taxació de maquinàries.

Avaries en maquinàries.

Condicions d'estiba.

Control de reparacions.

Condicions de embalatge.

Condicions de trincatge.

 

 

Inspecció de riscos

 

Estat de mercaderies previ-assegurança.

Estat i recompte de mercaderies previ transport

Inspecció de riscos de naus i locals industrials.

Revisió d'embalatges abans d'iniciar el transport.

Revisió d'estibes i trincatges abans d'iniciar el transport.

DSC05761

 

IMG_2764

Sinistres

Sinistres de transport en general.

Sinistres de mercaderies ADR.

Sinistres de responsabilitat civil.

Sinistres per inundacions.

Sinistres per robatori.

Sinistres en habitatges / locals (riscos diversos)

Sinistres per incendi

Danys a maquinaria

Danys durant magatzematge

Danys per excés de fred o per manca de refrigeració

Danys durant operacions de càrrega/descàrrega

Danys en embarcacions i en vaixells.

 


Contenidors

 

 Inspecció de l'estat de contenidors.

 Verificació de danys.

 Control de reparacions.

 Controls de càrrega / descàrrega de mercaderies en contenidors.

 Control de precintes.

 Control d'estibes en contenidor.

 Precintat de contenidors.

 Control d'estancament.

 Control de temperatures en contenidors refrigerats.

DSC01566

 

 

2-La Canonga 1

 

Construcció

 

 

Decennals construcció.


Tot Risc Construcció.

 

Reconstrucció de sinistres

 

 R.C. empreses construcció:

 

R.C. explotació.
R.C. patronal
R.C. productes

.
 

4-grúa-3

 

6-Sant Esteve-árboles caídos

 

 

Inspecció estat instal·lacions.

Prevenció  / avaluació de riscos.

Investigació de sinistres